PRESS en nl Dutch fr French en English
Recentste waardes waterwegen
recentste metingen toelichting
recentste metingen HIC
recentste metingen De Vlaamse Waterweg
recentste metingen EMT Afdeling Bovenschelde
recentste metingen W&Z Afdeling Zeekanaal
recentste metingen Vlaamse Banken
Read more...

Recentste waardes waterwegen

Toelichting

Via deze pagina wordt door HIC de mogelijkheid geboden om voor de meetposten op de waterwegen de meest recent beschikbare data te raadplegen.

In deze snelle weergave zijn omwille van de snelle beschikbaarheid geen grafieken voorzien. De metingen die u hier reeds kan raadplegen, zijn nog niet beschikbaar voor weergave in de grafieken van waterinfo.be.

Daarom zijn deze pagina's ook vooral geschikt voor klanten die exact weten voor welke meetpost ze de meest recente waarde wensen te raadplegen.

Meetnetten

Er zijn 'snelle metingen' beschikbaar voor een aantal gebieden en meetnetten. Deze komen overeen met de 'Data eigenaar' zoals die wordt weergegeven onderaan de grafieken op de rest van waterinfo.be

 • Meetnet HIC:
  • Data-eigenaar HIC
  • Meetnet van het Hydrologisch InformatieCentrum van het Waterbouwkundig Laboratorium. 
  • Deze metingen zijn worden op regelmatige basis gevalideerd en zijn bruikbaar voor onderzoeks-en studiedoeleinden
 • Meetnet De Vlaamse Waterweg-HIC
  • Data-eigenaar HIC-DVW
  • Meetnet van het vroegere (tot begin 2017) NV De Scheepvaart.
  • Deze metingen worden gebruikt voor de waterbeheersing in het gebied van de beheerder en waardes vanaf 2017 zullen ook gevalideerd worden door HIC
 • Meetnet EMT-Afdeling Bovenschelde:
  • Data-eigenaar WWGT
  • Meetnet uitgebaat door het huidige EMT in opdracht van W&Z nv, Afdeling Boven-Schelde (Dat begin 2018 zal inkantelen bij De Vlaamse Waterweg NV). 
  • Deze metingen worden gebruikt voor operationele sturing van kunstwerken en worden niet op regelmatige basis gevalideerd
 • Meetnet W&Z NV- Afdeling Zeekanaal:
  • Data-eigenaar ZEEK
  • Meetnet uitgebaat door W&Z nv, in het ambtsgebied van het vroegere Afdeling Zeekanaal dat in de loop van 2017 al samensmelt met W&Z NV, Afdeling Zeeschelde. 
  • Deze metingen worden gebruikt voor operationele sturing van kunstwerken en worden niet op regelmatige basis gevalideerd
 • Meetnet Vlaamse Banken:
  • Data-eigenaar MDK -Afdeling Kust
  • De waterstandsmeters langs de Kust van MDK Afdeling Kust. 
  • Deze metingen zijn eveneens raadpleegbaar op het Meetnet Vlaamse Banken
 • Meetnet RWS:
  • Data-eigenaar RWS
  • Metingen van het Nederlandse Rijkswaterstaat die voor operationele doeleinden ter beschikking zijn van HIC 
  • Deze metingen zijn volgens de afspraken met Nederland enkel beschikbaar voor professionelen. De metingen zijn publiek raadpleegbaar op de Nederlandse website waterberichtgeving.rws.nl

Meer info

Voor meer informatie over deze pagina's kan u terecht bij hic@vlaanderen.be

Read more...